Thông tin các Khu – cụm công nghiệp tại Phú Giáo - Bình Dương

Phú Giáo là địa phương có vị trí thuận lợi để phát triển công nghiệp, điều kiện về giao thông là yếu tố chưa thực sự đáp ứng để nơi đây trở thành thủ phủ công nghiệp mới tại Bình Dương.

Về quy hoạch giao thông giúp kết nối liên vùng hiện tại Phú Giáo chỉ có 1 tuyến chính là DT 741 (Nguyễn Văn Thành), trong tương lai tuyến giao thông động lực phát triển kinh tế nơi đây sẽ kết nối Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên với quy mô 06 làn xe.

Tổng hợp các khu Công nghiệp tại Phú Giáo - Bình Dương

Các cụm công nghiệp được quy hoạch tại đây huyện Phú Giáo :

Tới thời điểm hiện tại Huyện Phú Giáo được phê duyệt quy hoạch 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 307,84 ha.

  • Cụm công nghiệp Phước Hòa với diện tích hơn 66,6 ha đã hoàn tất các bước để triển khai đầu tư
  • Cụm công nghiệp Tam Lập 1 với diện tích 68,24 ha được triển khai xây dựng và đã có nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch.
  • Cụm công nghiệp Tam Lập 2 với diện tích 52 ha đã có chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn tất các thủ tục.
  • Cụm công nghiệp Tam Lập 3, diện tích hơn 70,3 ha đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
  • Cụm công nghiệp Tam Lập 4, diện tích hơn 50,6 ha đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
  • Cụm công nghiệp Tam Lập 5, diện tích khoảng 60 ha đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
  • Cụm công nghiệp Tam Lập 6, diện tích khoảng 70 ha đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
  • Cụm công nghiệp Thái Bình Dương, diện tích khoảng 50 ha đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Khu công nghiệp Vĩnh Lập (Xã Tam Lập) với quy mô 1.000 ha được đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND tỉnh Bình Dương và đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Trong buổi làm việc gần đây giữa Lãnh đạo huyện Phú Giáo và Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex IDC, Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn KCN VSIP các bên đã đưa ra một số vấn đề còn vướng mắc cần giải quyết liên quan đến việc quy hoạch các khu đất để phát triển khu VSIP 4 Tam Lập.