8 trường hợp sang tên sổ đỏ được miễn phí thuế theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực, quy định cụ thể và chi tiết 8 trường hợp sang tên sổ đỏ sẽ được miễn phí thuế, người dân nên biết để tránh thiệt thòi.

Sang tên sổ đỏ là gì?

Sang tên sổ đỏ là đăng ký biến động tài sản cụ thể là đất và nhà ở gắn liền với đất. Khi sang tên sổ đỏ người dân cần nộp 4 loại phí theo quy định.

Mặc dù vậy theo Luật Đất đai 2024, sẽ có một số trường hợp được miễn thuế phí khi sang tên sổ đỏ mà người dân cần biết.

Luật Đất đai 2024 quy định 8 trường hợp miễn phí thuế khi sang tên sổ đỏ. Ảnh: Internet
Luật Đất đai 2024 quy định 8 trường hợp miễn phí thuế khi sang tên sổ đỏ. Ảnh: Internet

Chi tiết 8 trường hợp sẽ được miễn thuế, phí khi sang tên sổ đỏ

Theo như quy định thì những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ trong trường hợp thừa kế, tặng cho nhà đất giữa các đối tượng sau:

1. Vợ với chồng hoặc chồng với vợ;

2. Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

3. Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

4. Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

5. Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

6. Ông nội, bà nội với cháu nội;

7. Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

8. Anh, chị em ruột với nhau.

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ trong trường hợp nào?

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Sang tên giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

2. Đất do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

Người dân cần biết các trường hợp được miễn phí thuế khi sang tên sổ đỏ để tránh bị thiệt thòi. Ảnh: Internet
Người dân cần biết các trường hợp được miễn phí thuế khi sang tên sổ đỏ để tránh bị thiệt thòi. Ảnh: Internet

3. Trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng mà người sang tên chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

4. Nhận thừa kế, quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Đối với trường hợp miễn, giảm lệ phí thẩm định, phí cấp sổ đỏ: Căn cứ Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 85/2019/TT-BTC, các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể đối tượng được miễn, giảm; mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí.

An Nhiên

Nguồn: chatluongvacuocsong.vn