Kinh tế Bình Dương chuyển biến tích cực, nhiều lĩnh vực tăng trưởng

06-11-2023 UBND tỉnh Bình Dương vừa có Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023.

Kinh tế tỉnh Bình Dương có sự chuyển biến tích cực, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2023, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu; giải quyết các vướng mắc của các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, sản xuất kinh doanh; tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão, chống ngập; triển khai giám sát công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng; quan tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, thành phố thông minh; hoàn thiện các nội dung kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X.

Về hình kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Dương có sự chuyển biến tích cực, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng, giá cả một số sản phẩm nông nghiệp tăng so với tháng trước.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn; xuất khẩu, nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch…

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 25.680 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, đạt 251.254 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,781 tỷ USD, tăng 20% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 25,297 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,081 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước, tăng 8% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 18,127 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công (tính đến 23/10) là 11.189 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch năm 2023 do HĐND tỉnh giao và đạt 91,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến nay là 11.189 tỷ đồng, đạt 91,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư trong nước (đến 15/10/2023), thu hút được 7.585 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, gồm 671 doanh nghiệp đăng ký mới, 133 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn, 11 doanh nghiệp giảm vốn; có 56 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã thu hút được 71.443 tỷ đồng (giảm 5,9% so với cùng kỳ).

Đầu tư nước ngoài (đến 15/10/2023), thu hút được 26 triệu USD, gồm 16 dự án mới, 07 dự án tăng vốn và 15 dự án góp vốn, có 06 dự án giảm vốn. Lũy kế 10 tháng đã thu hút được 1,306 tỷ USD (bằng 46% so với cùng kỳ), có 101 dự án đầu tư mới, 31 dự án điều chỉnh tăng vốn và 112 dự án góp vốn, có 10 dự án giảm vốn. Ngân sách ước thu mới ngân sách đạt 8.459 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu đạt 52.507 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ, đạt 77% dự toán HĐND tỉnh.

Về quy hoạch, xây dựng, UBND tỉnh hoàn thiện nội dung theo ý kiến góp ý của các địa phương, Bộ, ngành Trung ương và chuẩn bị tổ chức Hội thảo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục công tác điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện; triển khai “Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; ủy quyền công bố Bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với nhà ở cho công nhân, người lao động thuê; rà soát, cập nhật phương án sử dụng trụ sở của các cơ quan, ban ngành tỉnh sau khi đã di dời.

Đối với giao thông vận tải, tỉnh triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm: Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành, mở rộng Quốc lộ 13...; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan công tác triển khai các công trình giao thông trọng điểm.

 

Theo: Quang Hải baoxaydung.com.vn